Stwórz swój wymarzony dom, bez natłoku budowlanych zadań!

Telefon

+48 509 077 888
+48 604 260 884

Skontaktuj się z nami!

ddksmarthouse@gmail.com

OFERTA

Etapy budowy domu

Etap I: Czas na działkę! Znalazłeś wymarzoną? Posiadasz przestrzeń na budowę domu? Poinformuj nas o tym!

Działka 25%

Etap II: Projekt – prezentujesz nam wybrany projekt domu lub konsultujesz z nami indywidualne preferencje dotyczące budynku.

Projekt 30%

Etap III: Wycena – tworzymy bezpłatny kosztorys, zawierający etapy i rodzaje poszczególnych prac do wykonania, potrzebne materiały budowlane i wykończeniowe.

Bezpłatny kosztorys 40%

Etap IV: Organizacja wszelkich formalności (aspekt ten możemy również pozostawić klientowi). Aby jednak ograniczyć niepotrzebny stres, chętnie zajmiemy się całym procesem budowy. Tak – również zakupem potrzebnych materiałów, czy załatwieniem formalności urzędowych związanych z pracami budowlanymi!

Załatwienie wszelkich formalności 60%

Etap V: Po ustaleniu standardu prac, wyborze materiałów, terminie wykonania zlecenia, podpisujemy umowę. Przed postawieniem sygnatury znasz wszystkie aspekty – współpracujemy bezpiecznie, jasno i klarownie.

Podpisanie umowy 80%

Etap VI: Ustalamy całkowity plan działania, z wyróżnieniem poszczególnych etapów prac. Po zakończeniu każdej części, informujemy Cię o tym i zapraszamy na wizytację budowy. Gwarantujemy również obsługę kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Ustalenie etapów prac/wizytacja budowy 90%

Jakie domowe marzenia możemy dla Ciebie spełnić?

 • wytyczenie geodezyjne budynku
 • roboty ziemne
 • ławy i ściany fundamentowe
 • podsypka piaskowa pod podłoże betonowe
 • kanalizacja
 • ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne
 • słupy, stropy, podciągi wieńce
 • schody żelbetonowe – w przypadku budowy domu murowanego piętrowego ze schodami betonowymi
 • więźba dachowa
 • komin
 • pokrycie dachu wraz z orynnowaniem
 • okna dachowe – w przypadku, gdy w projekcie znajdują się okna dachowe, jaskółki i inne elementy.
 • zamknięcie bryły domu
 • wstawienie okien oraz drzwi, montaż parapetów wewnętrznych
 • wykonanie instalacji wodnej
 • wykonanie instalacji elektrycznej
 • wykonanie instalacji gazowej – w przypadku, gdy zaplanowane jest doprowadzenie gazu
 • położenie tynków suchych
 • zamontowanie ogrodzenia stałego

Podczas tego etapu budowy testujemy wszystkie instalacje oraz rozpoczynamy ocieplanie domu – jeśli klient nie zgłasza innych preferencji.

 • posprzątanie terenu budowy
 • sprawdzenie przyłączy oraz instalacji wewnętrznych
 • wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej – określenie źródła pobieranej energii i sposobu jej używania
 • inwentaryzacja geodezyjna – geodeta ponownie sprawdza granice działki oraz wymiary domu
 • zamknięcie dziennika budowy – zadanie te wykonuje zaufany kierownik budowy
 • złożenie oświadczenia o zgodności wykonania budynku z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę i przepisami prawnymi – zadanie te wykonuje zaufany kierownik budowy


Na zakończenie należy wysłać do właściwego organu – powiatowego lub wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – zawiadomienie o zakończeniu budowy. Przy tego typu informacji wymagane jest załączenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji.

Po wypełnieniu wszystkich formalności, następuje przekazanie kluczy do nowego domu, sfinalizowanie zakupu i przybicie zwycięskiej piątki!